Skip to main content

Volkstuinen

Kraamkamers voor de biodiversiteit, verbinding van sociale bubbels, bewegingsruimte voor de wijkbewoners

Volkstuinen zijn geliefd

Volkstuinen zijn erg geliefd, de wachtlijsten zijn lang of zelfs uit nood gesloten. Rotterdam heeft 43 nuts- en volkstuinverenigingen, Deze tuinverenigingen staan nog te veel te boek als ‘gesloten’ enclaves en zijn in sommige ogen zelfs als exclusieve tuinen niet meer van deze tijd. De sociale ‘welzijns’ oorsprong van deze gebieden is echter nog steeds en opnieuw erg actueel. Bewoners uit de verdichte stad vinden er rust en een gezonde of zelfs helende omgeving, bezoekers genieten van de natuurlijke rijkdom, de schoonheid en kunnen meedoen aan activiteiten. De tuincomplexen dragen bovenal bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. een enorme hoeveelheid vogels, insecten, planten en zoogdieren vindt hier een thuis. Het zijn gebieden voor waterbuffers en zijn soms ook al aangewezen als water-overloopgebieden. De tuinen hebben een educatieve waarde en er is veel kennis aanwezig in verenigingen.

Liefde en aandacht

Volkstuinders onderhouden hun tuinen en parken intensief, net als wijkbewoners in zelfbeheer tuinen en parken. Ze doen dat met veel kennis en grote liefde en daardoor is er een veel grotere natuurlijke rijkdom en sterkere natuurbeleving dan in de door de gemeente ‘kosten-efficiënt’ onderhouden parken.

De waarde van de witte vlekken

Op de kadasterkaarten staan zijn deze gebieden vaak aangeduid als witte vlekken. Het zijn letterlijk witte vlekken, omdat de waarde ervan voor de stad onvoldoende gezien en erkend wordt. Hoog tijd voor een andere blik op volkstuinen, hoog tijd om de volkstuinen meer te openen en te verbinden met het omliggende groen en met de wijkbewoners.

Stadspark West

Idee en onderzoek: Anne Karin ten Bosch, urban scenographer  annekarin@platform-scenography.nl

Kaart en onderzoek: Koen Marks, stedenbouwkundige
buro MA.AN / koenmarks@buromaan.nl