Skip to main content

Atlas

In de komende jaren bouw ik hier aan een atlas bestaande uit zogenoemde soft atlassen. Dit zijn atlassen waarin ik samen met de betrokken uit en bezoekers aan een gebied of een plek, de waarden zichtbaar maak. Betekenisvolle beelden, ervaringen, herinneringen, terugblikken en sporen (zogenaamde zachte waarden) worden opgenomen in de kaarten. Op basis van ontmoetingen en onderzoek ontstaan inzichten die bij kunnen dragen aan coöperatieve ontwikkelingen op weg naar een rechtvaardige en duurzame stad.

Elk van de gebieden staat in de belangstelling, vanwege voorgenomen stadsontwikkeling of juist vanwege de potentie om bij te dragen aan de klimaattransitie, de versterking van de sociale en culturele samenhang of het vergroten van de biodiversiteit.

Behalve bovenstaande context begint mijn onderzoek zonder nadere vaststelling van een probleem of een gestelde opdracht anders dan het voornemen om een gebied goed te leren kennen door er te verblijven en de bewoners, bezoekers, betrokkenen vanuit een ecocentrische houding te ontmoeten.

De aanwezige kwaliteiten worden zichtbaar, vragen en kwesties die er spelen komen in deze ontmoetingen bovendrijven. De waarde en betekenis die het gebied of de plek voor betrokkenen heeft komt over het voetlicht. Dat legt de basis voor een mogelijk vervolg dat idealiter in samenwerking met betrokkenen gestalte krijgt.

Filter

atlas

Paadje 1000 tree

Dat gebeurt in en rond het ‘repeteren’, verwant aan ‘itereren’, een woord uit de design-wereld.…
atlas

Mevlana viaduct

Dat gebeurt in en rond het ‘repeteren’, verwant aan ‘itereren’, een woord uit de design-wereld.…

Filter

atlas

Paadje 1000 tree

Dat gebeurt in en rond het ‘repeteren’, verwant aan ‘itereren’, een woord uit de design-wereld.…
atlas

Mevlana viaduct

Dat gebeurt in en rond het ‘repeteren’, verwant aan ‘itereren’, een woord uit de design-wereld.…

Wat heeft een scenograaf in de stad te zoeken?

(Theater = zichtbaar maken = ontrafelen, demaskeren, voorstellen doen, verbinden, mogelijkheden scheppen, uitnodigen, verbinden, ruimte voor betekenis scheppen.)